Knowledge Base

  1. Standardy obsługi inwestora - podręcznik gminny.
  2. Raport - Standardy obsługi inwestora w samorządzie - doświadczenia projektu pilotażowego w gminach województwa warmińsko-mazurskiego.
  3. Standardy obsługi inwestora w gminie - Generator Ofert Inwestycyjnych (prezentacja).
  4. Standardy obsługi inwestora w gminie - Generator Ofert Inwestycyjnych (video).
  5. Wzorzec dla gminy w zakresie przygotowania witryny internetowej "Invest in gmina".
  6. Szkolenia dla kadry kierowniczej gminy.
  7. Szkolenia dla pracowników merytorycznych gminy odpowiedzialnych za obsługę inwestora w gminie.
  8. Przykładowy regulamin udziału w projekcie wraz z załącznikami.
  9. Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia).
  10. Wzorcowy przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy.