Instrukcja dodawania oferty

Nie masz konta? Zarejestruj się

UWAGA! - Jednostki Samorządu Terytorialnego (Urzędy Miast i Gmin) proszone są o kontakt e-mailowy z administratorem na adres: generator@paih.gov.pl w celu założenia profilu użytkownika gminnego.

Źródłem podkładów mapowych dotyczących granic działek ewidencyjnych wyświetlanych w Generatorze jest usługa przeglądania danych przestrzennych WMS przygotowana, publikowana i aktualizowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

System umożliwia dodawanie ofert inwestycyjnych jedynie dla zalogowanych użytkowników. Należy zwrócić uwagę, że możliwość dodawania ofert jest uzależniona od uprawnień poszczególnych użytkowników w systemie:

Aby dodać nową ofertę należy wybrać z menu głównego Moje konto - Dodaj ofertę (Backoffice - Add new offer). Uruchomiony zostanie kreator dodawania nowej oferty.

Dodaj nową ofertę

  1. W pierwszym kroku kreatora należy wybrać typ oferty z listy wybieralnej:
  2. Następnie należy wprowadzić geometrię nieruchomości na mapie. W tym celu uruchom ikonę dodawania nowego obiektu (1). Kolejne wierzchołki granic obiektu wprowadzaj pojedynczymi kliknięciami (2). Aby zakończyć szkic kliknij dwukrotnie na ostatnim wierzchołku. Zapisz szkic i przejdź dalej (3).
  3. W kolejnym kroku istnieje możliwość dodania załączników plikowych - max. 10 szt. (najlepiej pojedynczy plik do 1.5 MB). Aby dodać plik załącznika należy wykonać następujące kroki:
  1. Użytkownik ma możliwość dodania maksymalnie 10 załączników (najlepiej pojedynczy plik do 1.5 MB). Oferta powinna zawierać przynajmniej jeden załącznik graficzny (zdjęcie). Istnieje możliwość usunięcia załącznika z listy, po wciśnięciu przycisku Usuń. Istnieje mozliwość dodania pliku panoramy 360 - obsługiwane są zdjęcia panoramiczne w formacie equirectangular o współczynniku proporcji 2:1. Minimalne zalecane wymiary to 1024x512 pikseli, maksymalne 8192x4096 pikseli. Format pliku: PNG lub JPG (JPEG).
  2. Po dodaniu załączników kliknij Dalej.
  3. Krok trzeci kreatora dodawania ofert to uzupełnienie atrybutów. Uwaga! Atrybuty należy uzupełniać w języku angielskim (1). Dodanie tłumaczenia wartości atrybutu na inny język jest możliwe po kliknięciu ikony (2). Następnie należy wybrać z listy język tłumaczenia (3) i wpisać tekst tłumaczenia (4). Tłumaczenie należy zatwierdzić ikoną dodaj (+). Dodawanie tłumaczenia jest opcjonalne.

 

UWAGA! - każdy inwestor zgłaszający się do PAIH otrzymuje komplet danych, według standardu naszej instytucji. W ofercie koniecznie muszą być wprowadzone informacje dla atrybutów oferty typu Greenfield (Teren) odnośnie:

Zgodnie z wewnętrznymi rozporządzeniami tylko oferty, które posiadają komplet informacji mogą być wprowadzone do naszych zasobów i udostępnione na stronie Generatora oraz bezpośrednio inwestorom. Jeśli najbliższe media znajdują się w odległości powyżej 1 km użytkownik nie ma obowiązku wprowadzania szczegółowych danych do bazy PAIH.

 

UWAGA! - generator co około 150 dni wymusza automatycznie aktualizację wprowadzonych ofert przesyłając e-mailowo powiadomienia do użytkowników – jeśli nie nastąpi edycja/aktualizacja w przeciągu dwóch tygodni od otrzymanego przypomnienia oferta zostaje zdjęta z portalu i przeniesiona do archiwum użytkownika.

 

 

Wprowadzenie atrybutów oferty typu Greenfield (Teren)

Location – informacje o położeniu terenu:

Area of property – powierzchnia nieruchomości:

W polu Additional info można zawrzeć dodatkowy opis dot. kształtu działki.

Property information– informacje dotyczące nieruchomości:

W polu Additional info można zawrzeć dodatkowy opis dot. właściciela działki.

Land specification – charakterystyka działki:

Transport links – Połączenia transportowe:

Przycisk Dodaj/Add umożliwia dodanie większej liczby pozycji.

 

Existing infrastructure – istniejąca infrastruktura

Offer prepared by – Osoba przygotowująca ofertę:

Contact person – Osoby do kontaktu:

Aby zapisać zmiany w formie roboczego szkicu należy kliknąć przycisk Zapisz szkic i dokończ później. Aby zapisać zmiany w ofercie o statusie roboczy kliknij Zapisz.

 

 

 

 

Wprowadzenie atrybutów oferty typu Brownfield (Hala produkcyjna)

Localization:

Location:

Owner(s):

W polu Additional info można zawrzeć dodatkowy opis dot. właściciela działki.

Contact person – Osoby do kontaktu:

Basic data for production hall – podstawowe dane dotyczące hali produkcyjnej:

 

Transport links – Połączenia transportowe:

Przycisk Dodaj/Add umożliwia dodanie większej liczby pozycji.

Existing infrastructure – istniejąca infrastruktura:

Terms of acquisition – warunki nabycia:

Additional information – dodatkowe informacje (pole tekstowe).

Aby zapisać zmiany w formie roboczego szkicu należy kliknąć przycisk Zapisz szkic i dokończ później. Aby zapisać zmiany w ofercie o statusie roboczy kliknij Zapisz.

 

 

 

Wprowadzenie atrybutów oferty typu Office space (Powierzchnie biurowe)

Localization – lokalizacja:

Location – informacje o położeniu terenu:

Owner(s) – właściciel(e):

Basic data for office space – podstawowe dane dotyczące powierzchni biurowej:

Standard fit-out – standard wykończenia:

Service points – punkty usługowe:

Terms of acquisition – warunki nabycia:

 

Contact person – osoba do kontaktu:

Aby zapisać zmiany w formie roboczego szkicu należy kliknąć przycisk Zapisz szkic i dokończ później. Aby zapisać zmiany w ofercie o statusie roboczy kliknij Zapisz.

 

 

 

Wprowadzenie atrybutów oferty typu Real estate for tourism (Turystyka)

Location – lokalizacja:

Owner(s) – właściciel(e):

Contact person – osoba do kontaktu:

Basic data for real estate – podstawowe dane dotyczące obiektu:

 

Status of a heritage monument – Status obiektu zabytkowego:

Transport links – Połączenia transportowe:

Przycisk Dodaj/Add umożliwia dodanie większej liczby pozycji.

 

Infrastructure – istniejąca infrastruktura

Terms of acquisition – warunki nabycia:

Public – Private Partnership projects possibilities

– Możliwość realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) (Tak/Nie).

Other information – inne informacje (pole tekstowe).

Aby zapisać zmiany w formie roboczego szkicu należy kliknąć przycisk Zapisz szkic i dokończ później. Aby zapisać zmiany w ofercie o statusie roboczy kliknij Zapisz.

 

 

 

Wysłanie oferty. Statusy ofert.

W aplikacji występują następujące statusy ofert: