PAIH - Szczegóły oferty 12-194

Teren

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Nowy Targ, ul. Ludźmierska
Miasto / Gmina: Nowy Targ
Adres (ulica, nr): ul. Ludźmierska
Powiat: nowotarski
Województwo: małopolskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: done
SSE: Krakowski Park Technologiczny
Strona internetowa: www.nowytarg.pl
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 2 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 725 PLN/m²: wycena eksperta
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina Miasto Nowy Targ
Powierzchnia przypadająca na właściciela 2 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done
Link do uchwały: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4294/
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Wynajem not_interested
Użytkowanie wieczyste not_interested
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 2 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie inne
Różnica poziomów terenu [m]: 2 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 15 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 50
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: 3 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): not_interested
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): not_interested
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): not_interested
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): not_interested
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi wojewódzka
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] DK 47 Zakopianka: 3 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdańsk: 650 km
Kolej [km] Nowy Targ: 2 km
Bocznica kolejowa [km] Nowy Targ: 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Kraków - Balice: 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Kraków: 88 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 1,2 MW
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 40 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 110 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 100
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 70 m
Dostępna objętość [m³/24h] 50
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 70 m
Dostępna objętość [m³/24h] 50
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 70 m
Dostępna objętość[m³/24h] 40
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie not_interested
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: oferty_inwestycyjne@um.nowytarg.pl
Telefon: 18 26 11 200
e-mail: oferty_inwestycyjne@um.nowytarg.pl
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Wojciech Watycha
Telefon: +48 18 26 11 271
e-mail: oferty_inwestycyjne@um.nowytarg.pl
Utworzony przez
Użytkownik Gminny

Czas od ostatniej edycji: 0 miesięcy 8 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2024-06-14


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj