PAIH - Szczegóły oferty 12-243

Teren

Infrastruktura:

Prąd
Woda
Kanalizacja
Gaz
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Tomice
Miasto / Gmina: Tomice
Adres (ulica, nr): ul. Wadowicka 48
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: done
SSE: Krakowski Park Technologiczny
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 2.3 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Tak
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 100 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Właściciel prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 2.3 ha
Rodzaj właściciela Właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done zatwierdzony
Link do uchwały: http://mpzp.tomice.pl/
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: not_interested
Czy przewidują Państwo zmianę w MPZP na Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny?: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Wynajem not_interested
Użytkowanie wieczyste not_interested
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 1.8 ha
Klasa gleby IIIB
Powierzchnia [m²] 0.4 ha
Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 0.1 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 1,5
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 13 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 40
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: 3
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): not_interested
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): done kanalizacja
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): done linia energetyczna
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): done zabudowania gospodarcze
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi krajowa
Szerokość użytkowa drogi 8 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A4: 33 km
Expressway S1: 35 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gliwice: 100 km
Kolej [km] Wadowice: 3 km
Bocznica kolejowa [km] Wadowice: 3 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Balice: 43 km
Pyrzowice: 95 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Kraków: 46 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 1
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 34 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 160 mm
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 30 m
Dostępna objętość [m³/24h] 5
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 30 m
Dostępna objętość [m³/24h] 5
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 1 m
Dostępna objętość[m³/24h] 5
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie not_interested
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: invest@businessinmalopolska.pl
Stanowisko: Marek Martynowicz - specjalista ds. obsługi inwestorów
Telefon: +48 12 345 32 23
Telefon komórkowy: +48 534 041 255
e-mail: invest@businessinmalopolska.pl
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Paweł Polak
Telefon: +48338233598
e-mail: sekretarz@tomice.pl
Utworzony przez
Administrator Regionalny

Czas od ostatniej edycji: 6 miesięcy 1 dzień

Ostatnio zmodyfikowano: 2023-11-22


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj