PAIH - Szczegóły oferty 12-382

Teren

Załączniki

MPZP

Mapa zasadnicza

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: ul. Sądowa, 9938/275
Miasto / Gmina: Nowy Targ
Adres (ulica, nr): ul. Sądowa
Powiat: nowotarski
Województwo: małopolskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: done
SSE: Krakowski Park Technologiczny
Strona internetowa: www.nowytarg.pl
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 1.8 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 752 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Gmina Miasto Nowy Targ
Powierzchnia przypadająca na właściciela 1.8 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done
Link do uchwały: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4294/
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: not_interested
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Wynajem not_interested
Użytkowanie wieczyste not_interested
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 1.8 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie nieużytek
Różnica poziomów terenu [m]: płaski teren
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 19 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 50
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: 3
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): not_interested
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): done sieć kanalizacyjna
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): not_interested
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): not_interested
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Typ drogi wojewódzka
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] DK 47: 3 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdańsk: 500 km
Kolej [km] Nowy Targ: 2 km
Bocznica kolejowa [km] Nowy Targ: 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Kraków-Balice: 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Kraków: 88 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 1,2
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 40 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 110 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 100
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 50
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 50
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość[m³/24h] 40
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie not_interested
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: oferty_inwestycyjne@um.nowytarg.pl
Telefon: +48 18 26 11 200
e-mail: oferty_inwestycyjne@um.nowytarg.pl
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Wojciech Watycha
Telefon: +48 18 26 11 271
e-mail: oferty_inwestycyjne@um.nowytarg.pl
Utworzony przez
Użytkownik Gminny

Czas od ostatniej edycji: 0 miesięcy 26 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2024-05-27


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj