PAIH - Szczegóły oferty 16-144

Teren

Infrastruktura:

Prąd
Woda
Kanalizacja
Gaz
Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Warmątowice
Miasto / Gmina: Strzelce Opolskie
Adres (ulica, nr): Warmątowice
Powiat: strzelecki
Województwo: opolskie
Działka jest objęta SSE: done
SSE: Katowicka SSE
Strona internetowa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ABRhKXdDI-ysJM8WOT8ydruFuRW73YI5&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 118 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Możliwość powiększenia obszaru do 400 ha
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 60 PLN/m²: orientacyjna cena - konieczna wycena, sprzedaż przetargowa
Właściciel/ Właściciele Właściciel Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Powierzchnia przypadająca na właściciela 118 ha
Rodzaj właściciela Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done
Link do uchwały: http://bip.strzelceopolskie.pl/main/dokumenty/3675.html
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Klasa gleby Klasa gleby IIIa
Powierzchnia [m²] 18.08 ha
Klasa gleby IVa
Powierzchnia [m²] 15.05 ha
Klasa gleby IVb
Powierzchnia [m²] 64.1601 ha
Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 133.5999 ha
Klasa gleby VI
Powierzchnia [m²] 16 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 10 m
Ograniczenia wysokości budynków [m]: Zabudowa techniczna może być wyższa: 40 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 80
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: 10 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): done
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): not_interested
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): not_interested
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): not_interested
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi krajowa
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Typ drogi krajowa
Szerokość użytkowa drogi 7 m
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A4: 4 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km] Koźle - Port rzeczny: 20 km
Kolej [km] Strzelce Opolskie: 2 km
Bocznica kolejowa [km] Strzelce Opolskie: 1 km
możliwość techniczna zbudować nową bocznicę kolejową: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Katowice: 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Opole: 35 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 2-3 MW; Główny punkt zasilania dla ponad 80 MW w Ujeździe, Kędzierzyn-Koźle
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 200 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 9.97 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 500 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] bez ograniczeń
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 2400
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) not_interested Odległość przyłącza do granicy działki [m] 3500 m
Dostępna objętość [m³/24h] Woda przemysłowa (woda kopalniana)
Kanalizacja na terenie (T/N) not_interested Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 400 m
Dostępna objętość[m³/24h] 30
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie not_interested
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: Opolskie COI - Piotr Regeńczuk
Stanowisko: Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Telefon: (77) 403 36 48
Telefon komórkowy: 533 314 428
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Piotr Regeńczuk
Telefon: +48 4033648
Telefon komórkowy: +48533314428
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
Utworzony przez
Administrator Regionalny

Czas od ostatniej edycji: 2 miesiące 11 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-03-10


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj