PAIH - Szczegóły oferty 20-102

Teren

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Zambrów, działka o nr 1086/4, 1086/5
Miasto / Gmina: Zambrów
Adres (ulica, nr): ul. Przemysłowa
Powiat: zambrowski
Województwo: podlaskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: done
SSE: Suwalska SSE
Strona internetowa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FPZ-NTefu4JOHr2Sz6sCD-5gcJje5kYV&ll=52.997899300276394%2C22.275638712488863&z=17
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 0.54 ha
Kształt działki: Prostokąt
Możliwość połączenia terenu: Nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 94.64 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Miasto Zambrów
Powierzchnia przypadająca na właściciela 0.5445 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done
Link do uchwały: https://mzambrow.e-mapa.net/implementation/mzambrow/pln/pelna_tresc/030.pdf
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Wynajem not_interested
Użytkowanie wieczyste not_interested
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 0.5445 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie rolnicze
Różnica poziomów terenu [m]: 1
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 15 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 0.7
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): done
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): not_interested
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): not_interested
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): not_interested
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi krajowa
Szerokość użytkowa drogi 14 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] S8: 0.8 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Port Gdańsk: 200 km
Kolej [km] Czyżew: 20 km
Bocznica kolejowa [km] Czyżew: 20 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lotnisko Chopina w Warszawie: 120 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Białystok: 60 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5 m
Dostępna moc [MW] do 10 MW
Gaz na terenie (T/N) not_interested Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1280 m
Dostępna objętość [Nm³/h] Należy złożyć wniosek
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1555
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 1069
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość[m³/24h] 1037
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie not_interested
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: UM Zambrów - promocja@zambrow.pl
Stanowisko: Marcin Maciejewski - Inspektor ds. promocji miasta
Telefon: 86 271 22 10 wew.30
e-mail: promocja@zambrow.pl
Języki: PL
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Marcin Maciejewski
Telefon: + 48 86 271 22 10 ext.30
e-mail: promocja@zambrow.pl
Utworzony przez
Użytkownik Gminny

Czas od ostatniej edycji: 4 miesiące 17 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-11-07


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj