PAIH - Szczegóły oferty 22-244

Teren

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Strefa inwestycyjna nr 1, Obręb 5: 50/3, 49, 47/3, Obręb 13: 1, 3/2
Miasto / Gmina: Rumia
Adres (ulica, nr): ul. Północna
Powiat: wejherowski
Województwo: pomorskie
Działka jest objęta SSE: done
SSE: Pomorska SSE
Strona internetowa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BJ5PLS--A5_LjNWpBsoVxv_Q2m6_bF_I&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 11.3 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Tak
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 170 PLN/m²: Do negocjacji
Właściciel/ Właściciele Właściciel Rumia Invest Park Sp. z o.o.
Rodzaj właściciela Inny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Wynajem done
Użytkowanie wieczyste done
Charakterystyka działki
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 11.3083 ha
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie nieużytek
Różnica poziomów terenu [m]: Teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 18 m dla budynków, brak ograniczenia wysokości dla budowli i budynków technicznych: 18 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 80
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: 1-1,2 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): done
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): not_interested
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): done Natura, budynki, media
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): done Łatwe w usunięciu
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi inne
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] Obwodnica Trójmiasta: 4 km
Droga Krajowa S6: 3 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km] Gdynia: 6 km
Gdańsk: 28 km
Kolej [km] Rumia: 4.2 km
Bocznica kolejowa [km] Dębogórze: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Gdańsk: 28 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Gdańsk: 25 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 29 MW
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 40.679 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 160 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 500
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 0 m
Dostępna objętość [m³/24h] 300
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 0 m
Dostępna objętość[m³/24h] 300
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie done
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: Martyna Winiarz
Stanowisko: Asystent Zarządu / CEO Assistant Rumia Invest Park Sp. z o.o.
Telefon: 883 100 855
Telefon komórkowy: +48 883 100 855
e-mail: asystent@rumiainvest.pl
Języki: PL, EN
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Agnieszka Rodak
Telefon: 883100855
Telefon komórkowy: 883100855
e-mail: a.rodak@rumiainvest.pl
Utworzony przez
Użytkownik Gminny

Czas od ostatniej edycji: 1 miesiąc 6 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-09-15


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj