PAIH - Szczegóły oferty 22-477

Teren

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Strefa inwestycyjna nr 2, Obręb 5: 34/9; 33/4; 32/8; 32/6
Miasto / Gmina: Rumia
Adres (ulica, nr): ul. Kazimierska
Powiat: wejherowski
Województwo: pomorskie
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: done
SSE: Pomorska SSE
Strona internetowa: www.rumiainvest.pl
Link do My maps: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DvgEtJT835O0tqZTDxDRCeF5Tmy3oTs&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 7.15 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: tak
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 299 PLN/m²: do negocjacji
Właściciel/ Właściciele Właściciel Rumia Invest Park Sp. z o.o.
Powierzchnia przypadająca na właściciela 7.15 ha
Rodzaj właściciela Inny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done UCHWAŁA NR XXXVI/469/2017 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa/handlowa
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Wynajem not_interested
Użytkowanie wieczyste not_interested
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie przemysłowe
Klasa gleby Klasa gleby V
Powierzchnia [m²] 7.15 ha
Różnica poziomów terenu [m]: płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m]: bez limitu dla zabudowań technicznych,18 m dla budynków: 18 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: 1-1,2 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): done
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): not_interested
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): not_interested
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): not_interested
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): not_interested
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Typ drogi gminna asfaltowa
Szerokość użytkowa drogi 6 m
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] S7: 4 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] Gdynia: 14 km
Gdańsk: 28 km
Kolej [km] Rumia: 4.2 km
Bocznica kolejowa [km] Dębogórze: 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Gdańsk: 28 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Gdańsk: 25 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 15 m
Napięcie [kV] 15 kV
Dostępna moc [MW] 29
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 15 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 40.679 MJ/Nm³
Średnica rury [mm] 160 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] 500
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 15 m
Dostępna objętość [m³/24h] 300
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 15 m
Dostępna objętość [m³/24h] 300
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 15 m
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie done
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 15 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: Monika Panasiuk
Stanowisko: Koordynator Biura / Office Coordinator
Telefon: +48 883 100 855
Telefon komórkowy: +48 883 100 855
e-mail: asystent@rumiainvest.pl
Języki: PL, EN
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Barbara Peplińska
Telefon: +48 883 100 855
Telefon komórkowy: +48 883 100 855
e-mail: asystent@rumiainvest.pl
Imię i Nazwisko: Agnieszka Rodak
Telefon: +48883100855
e-mail: a.rodak@rumiainvest.pl
Utworzony przez
Użytkownik Gminny

Czas od ostatniej edycji: 5 miesięcy 17 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2023-11-03


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj