PAIH - Szczegóły oferty 24-283

Teren

Położenie
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Teren inwestycyjny „Kazdębie” dla mikro-, małych i średnich firm_12_0,9325 ha (działka nr 2328/6)
Miasto / Gmina: Dąbrowa Górnicza
Adres (ulica, nr): ul. Koksownicza
Powiat: Dąbrowa Górnicza
Województwo: śląskie
Działka jest objęta SSE: done
SSE: Katowicka SSE
Strona internetowa lub link do My maps: https://drive.google.com/open?id=1pZGEol9EeGTKF4bu4vYsIQP0MXLHOHpo&usp=sharing
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 0.93 ha
Kształt działki: Inny
Możliwość połączenia terenu: Tak. O sąsiednie kompleksy:”10” o pow. 0,5769 [ha] i “11" o pow. 0,4539 [ha].
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: 205.41 PLN/m²
Właściciel/ Właściciele Właściciel Własność Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia przypadająca na właściciela 0.9325 ha
Rodzaj właściciela Gmina
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): done
Link do uchwały: http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=9859&ident=120747
Przeznaczenie w MPZP Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: done
Warunki nabycia/ udostępniania Sprzedaż done
Charakterystyka działki
Obecne użytkowanie Obecne użytkowanie przemysłowe
Klasa gleby Klasa gleby inne
Powierzchnia [m²] 0.93 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 0 m. Teren płaski. Teren po makroniwekacji
Ograniczenia wysokości budynków [m]: 100 m
Procent dopuszczalnej zabudowy: 80
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): not_interested
Poziom wód gruntowych [m]: W podłożu nie stwierdzono ciągłego poziomu wód gruntowych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): done
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): not_interested
Przeszkody podziemne (T/N): not_interested
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): not_interested
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): done Kupujący, który jest dużym przedsiębiorcą, jest zobowiązany do udziału w kosztach uzbrojenia i makroniwelacji terenu. Inwestycja zrealizowana dzięki projektowi finansowanemu przez Unię Europejską, skierowana do MŚP. Wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 80%, pozostały procent winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna.
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): not_interested
Połączenia transportowe
Dojazdowa droga do terenu Szerokość użytkowa drogi 7 m
Typ drogi gminna asfaltowa
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] Droga wojewódzka DW790: 0.1 km
Droga krajowa DK94: 1 km
Droga ekspresowa S1: 7 km
Autostrada A4: 15 km
Autostrada A1: 30 km
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km] Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach z portem morskim w Szczecinie: 50 km
Kolej [km] Dąbrowa Górnicza – stacja kolejowa Sikorka : 5 km
Dąbrowa Górnicza – stacja kolejowa Ząbkowice : 8 km
Euroterminal, logistics terminal – Slawkow City : 12 km
Bocznica kolejowa [km] Dąbrowa Górnicza – stacja kolejowa Ząbkowice : 8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach: 28 km
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice: 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Katowice : 25 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5 m
Napięcie [kV] 20 kV
Dostępna moc [MW] 1-5 [MW]. Wzdłuż drogi wewnętrznej powstanie sieć niskiego napięcia - z tej sieci będzie można zasilać działki o mocy do 190 kW. Ponadto miejscem przyłączenia będzie pole 20 kV (sieć średniego napięcia) w planowanej rozdzielni zlokalizowanej na działce 2329/1 (północna część kompleksu Kazdębie). Planowane zakończenie inwestycji: kwiecień 2021 r.
Gaz na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 530 m
Średnica rury [mm] 225 mm
Dostępna objętość [Nm³/h] Dostępna objętość 345 [m3/h]. Obecnie odległość od sieci gazowej wynosi 530 [m]. Po rozbudowaniu sieci gazowej przyłącze będzie zlokalizowane przy granicy działki.
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1 m
Dostępna objętość [m³/24h] Qdśr = 95,5 [m3/24h]
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1 m
Dostępna objętość [m³/24h] Qdśr = 95,5 [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N) done Odległość przyłącza do granicy terenu [m] 1 m
Dostępna objętość[m³/24h] Qdśr = 95,5 [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie not_interested
Telefony (T/N) done Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 12 m
Osoba przygotowująca ofertę
Imię i Nazwisko: Katowicka SSE - investinksse@ksse.com.pl
Stanowisko: Łukasz Ciepły - Project Manager
Telefon: +48 32 251 07 36
Telefon komórkowy: +48 668 359 950
e-mail: investinksse@ksse.com.pl
Języki: polski, angielski
Osoby do kontaktu
Imię i Nazwisko: Bartłomiej Leszczyński
Telefon: +48 32 292 01 06
Telefon komórkowy: +48 606 619 337
e-mail: b_leszczynski@ksse.com.pl
Utworzony przez
Użytkownik Zewnętrzny

Czas od ostatniej edycji: 0 miesięcy 24 dni

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-06-01


assessment Statystyki   note Broszura  
print Pobierz listę danych   Pobierz KML   {{comparing?'star':'star_border'}} Porównaj